You're the cause of her smile, and you're the cause of her pain.

Bah kände för att uppdatera, med världens bästa citat från världens bästa låt